ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

Online Administrative School Information System

โรงเรียนเตรียมนานาชาติ อยุธยา

 

เนื่องจากบริการ Private Hosting และ โดเมน ais.ac.th จะครบอายุ 1 ปี สัญญาวันที่ 19/09/2019
โปรดติดต่อผู้พัฒนาระบบ เพื่อประสานงานกับทางโฮสติ้งต่ออายุปีถัดไป ภายในวันที่ 19 กันยายน 2562 นี้ค่ะ
โปรดติดต่อที่ ไลน์ไอดี instri หรือ โทรศัพท์ 098-590-8219

หมายเหตุ :
- หลังจากหมดอายุสัญญาบริการจะใช้งานไม่ได้ และระบบจะมีการรันลบข้อมูลหลังจากหมดอายุประมาณ 15-20 วัน
- หากไม่ต้องการต่ออายุสัญญา รบกวน backup ข้อมูลเก็บไว้ก่อนวันหมดอายุสัญญา เนื่องจากระบบจะปิดบริการทันที และทางเราไม่สามารถเปิดการใช้งานชั่วคราวให้ได้ค่ะ